Algemene lesvoorwaarden

Art 1. De inschrijving in de rijschool is definitief na het betalen van het eerste voorschot. Het volledig lessenpakket mag ook in één keer betaald worden, voorschotten worden niet terugbetaald.

Art 2. Voor het praktijkexamen moet iedere leerling in het bezit zijn van een geldige, originele identiteitskaart met chip, of een geldig bewijs van verlies en een onbeschadigd voorlopig rijbewijs. Niet in orde betekent dat de leerling de volledige prijs dient te betalen.

Art 3. Voor de rijlessen volgt iedere leerling het minimum aantal uren door de wet bepaald, eventueel aangevuld met bijkomende lessen in samenspraak met de leraar.

Art 4. Het voorlopig rijbewijs "beperkt in 18 maanden" kan alleen verkregen worden als de leerling tijdens de rijles bewezen heeft voldoende veilig te kunnen autorijden.

Art 5. Bij onvoldoende veiligheid in het besturen van een voertuig behoudt de directie zich het recht voor een examenbegeleiding uit veiligheidsoverwegingen te weigeren tot het voldoende veilig is.

Art 6. De rijlessen worden betaald met voorschotten zoals afgesproken bij de plannen van de lessen, het eerste voorschot wordt betaald voor aanvang van de eerste rijsles. De tarieven van de rijles hangen uit in het receptielokaal en worden geacht gekend te zijn door de leerling.

Art 7. Het vertrek naar het rijexamen kan alleen doorgaan als alle rijlessen betaald zijn, hierop wordt nooit een uitzondering gemaakt.

Art 8. Wie moedwillig schade berokkent aan eender welk materiaal of voertuig, wordt uitgesloten en dit zonder recht op vergoeding. 

Art 9. Iedere leerling wordt geweigerd wanneer deze dronken is of in een toestand verkeert die het gebruik van verdovende middelen sterk doet vermoeden, de verloren rijles zal in dit geval door de leerling voor 100% moeten vergoed worden.

Art 10. De leerling is verzekerd in het gebouw en in het lesvoertuig zoals door de wet bepaald.

Art 11. Bij annulatie van de rijlessen is de leerling verplicht aan de rijschool een schadevergoeding te betalen die gelijk is aan het bedrag van 50% van de totale prijs van de geannuleerde lessen en dit met een minimumbedrag van 100 euro.

Art 12. Wanneer de leerling niet aanwezig is voor de rijles zonder minimum 3 dagen op voorhand te verwittigen wordt de verloren rijles voor 100% aangerekend. Verwittigen kan altijd, op alle dagen, ook zondag, alleen via volgende telefoonnummers: 089/65.78.33 of 089/38.03.67 of 0474/72.39.43

Art 13. Als de leerling tijdens de verplaatsing op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen de verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren.

Art 14. Geen enkele andere prestatie dan waarvoor in het contract een tarief is vermeld, zal worden aangerekend. Er zullen geen kosten van eventuele schade aangericht aan onze voertuigen doorgerekend worden aan de leerling, behalve moedwillige schade.

Art 15. Eventuele overtredingen, die door de politie worden vastgesteld tijdens de les, zijn op kosten van de leraar. Overtredingen, die door de politie worden vastgesteld tijdens het examen, zijn op kosten van de leerling die de overtreding heeft begaan.

Art 16. De leerling verklaart het schoolreglement, dat hij ontvangen heeft en in de rijschoolreceptie uithangt, gelezen en begrepen heeft en hij verklaart ermee akkoord te zijn.

Indien u een klacht heeft verwijzen wij u graag door naar ons contactformulier